Välkommen till Kompetensföretagens webshop!

För dig som har verksamhet inom bemanning, omställning och rekrytering finns här bland annat Kompetensföretagens allmänna bestämmelser. Att följa dessa är ett krav för medlemskap i Kompetensföretagen, och användandet av de allmänna bestämmelserna är kanske det bästa sättet att förhindra en tvist mellan kompetensföretag och kundföretag. Läs mer under Om allmänna bestämmelser.

För medlemmar

Som medlem kan du kostnadsfritt ladda ned våra Allmänna bestämmelser, som även finns på engelska. Du går in på rätt verksamhetsområde nedan, och hittar där de underlag som är aktuella för dig.

För auktoriserade medlemmar

För auktoriserade medlemmar finns även ett kundunderlag som innehåller lättillgänglig information om auktorisationen med länkar för fördjupning. Dessa finns under respektive verksamhetsområde.

För icke-medlemmar

Du som inte är medlem i Kompetensföretagen kan prenumerera på våra Allmänna bestämmelser. Dessa, och mer information, finner du under kategorin Prenumeration Allmänna bestämmelser.