Publicerad den Lämna en kommentar

Därför allmänna bestämmelser

Konkurrensneutrala affärsvillkor med våra Allmänna bestämmelser.

Vi har Allmänna bestämmelser för personaluthyrning, omställning och rekrytering. Våra allmänna bestämmelserna är anpassade till dataskyddsförordningen (GDPR).  De är också anpassade efter branschens speciella förutsättningar och har sedan många år en stark ställning i Sverige. Ett grundläggande syfte med våra Allmänna bestämmelser är att skapa en rimlig balans i förhållandet mellan leverans och pris. De ger också tydlighet och klara riktlinjer – kanske det bästa sättet att förhindra en tvist mellan parter. Dessutom kan kunden  bättre jämföra olika leverantörers offerter. Allmänna bestämmelser, eller standardavtal, är idag vanligt förekommande inom en mängd olika branscher och uppfattas många gånger som praxis av våra domstolar.

Det ska vara lätt att göra rätt

Ett kommersiellt avtal kan bestå av två delar – en unik del för det specifika avtalet rörande aktuell avtalad tjänst och en allmän del som består av Allmänna bestämmelser. För att de Allmänna bestämmelserna ska bli en del av det enskilda avtalet måste motparten känna till dem. Det sker genom att de Allmänna bestämmelserna bifogas tillsammans med det enskilda avtalet.

Viktigt för dig som använder våra Allmänna bestämmelser

Avtalen finns endast som nedladdningsbara PDF:er . Företag som använder affärssystem kan vända sig till sin leverantör för att få hjälp att lägga in avtalen i systemet.

 1. Vad är allmänna bestämmelser?  

De är avtalsvillkor framtagna av Kompetensföretagen. Ett grundläggande syfte med de Allmänna bestämmelserna är att skapa en rimlig balans i förhållandet mellan leverans och pris. Dessutom kan kunden bättre jämföra olika leverantörers offerter.  

 1. Ersätter de något?  

De allmänna bestämmelserna är ett stöd för verksamhetens affärsavtal, och ersätter till exempel inte kollektivavtal. 

 1. Hur fungerar de?  

De allmänna bestämmelserna innehåller grundläggande beskrivningar om bland annat uppdragens omfattning, pris, arbetsledning och arbetsmiljöansvar. Notera att de inte ersätter kollektivavtal, utan är ett stöd för verksamhetens affärsavtal och för att kundföretag bättre kan jämföra olika leverantörers offerter.  

 1. Är de lagligt bindande?  

Alla avtalsvillkor – skriftliga som muntliga – som sluts mellan parter är lagligt bindande. Det är viktigt att känna till att om man på något sätt förändrar innehållet i Kompetensföretagens allmänna bestämmelser så står förbundet inte längre bakom dem

 1. Vem eller vilka behöver dem?  

Att följa de allmänna bestämmelserna (minst) är ett villkor för medlemskap och därmed även för auktorisation i Kompetensföretagen. De är ett stöd för verksamhetens affärsavtal och för att kundföretag bättre kan jämföra olika leverantörers offerter.  

 1. På vilket sätt ska de vara ”kända av motparten”?  

Det sker genom att de Allmänna bestämmelserna bifogas enskilda avtalet. För att vara gällande måste det finnas en hänvisning från det enskilda avtalet till de allmänna bestämmelserna. Det är också viktigt att känna till att om man på något sätt förändrar innehållet i Kompetensföretagens allmänna bestämmelser står  förbundet inte längre bakom dem. 

 1. Är de offentliga?  

De är tillgängliga kostnadsfritt för Kompetensföretagen medlemmar. Icke-medlemmar kan ta del av dem genom att prenumerera på dem mot en årlig kostnad av 5 000 kronor. 

 1. Varför kostar de för ickemedlemmar?  
  I medlemskapet i Kompetensföretagen ingår flertalet medlemsförmåner som till exempel fri nedladdning av de allmänna bestämmelserna. För icke medlemmar som vill prenumerera på de Allmänna bestämmelserna är kostnaden 5 000 kronor per år.  
 1. Hur länge gäller prenumerationen?  

Prenumerationen är årlig. 

 1. Hur funkar prenumerationen?  

Man ansluter sig via xxx 

 1. Vad händer om man sprider dem vidare?  

Enligt lagen om upphovsrätt (1960:729) är det förbjudet att kopiera, trycka upp, elektroniskt mellanlagra eller på andra sätt reproducera avtalet. Det är också enligt samma lag förbjudet att sprida avtalet.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *